تاریخچه کنفرانس:

با یاری خداوند متعال، دبیرخانه دائمی، کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی را تا کنون در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به تعداد ۲ دوره برگزار نموده است که لینک دسترسی به مقالات آن در پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا در زیر قابل دسترسی است:

لینک دسترسی به مقالات  اولین  کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی CSCC1 در سیویلیکا

لینک دسترسی به مقالات دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی CSCC2 در سیویلیکا

 

همچنین لینک دسترسی به سایت اولین و دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی در ذیل قابل ارائه شده است:

cyber1.atoicc.com

cyber2.atoicc.com

 

logo