محقق گرامی و ارجمند، دبیرخانه کنفرانس مقالات را به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرش می نماید. جهت ارسال مقاله به دبیرخانه کنفرانس، لطفا مراحل ذیل انجام شود:

۱) ابتدا فرمت مقالات (برای مقالات فارسی و انگلیسی) از لینک زیر دانلود شده و مقاله طبق فرمت خواسته شده نگارش و ویرایش شود:

farsi-format

 

۲)  “فایل مشخصات نویسندگان” را از لینک زیر دانلود نموده و مشخصات لازم در این فایل تکمیل گردد.

لینک فایل مشخصات نویسندگان

 

۳) فایل اصلی مقاله در دو فرمت Word و PDF همراه با “فایل مشخصات نویسندگان” به طور همزمان و در یک ایمیل به آدرس ایمیل دبیرخانه  cyber3@atoicc.com ارسال شود.

تایید دریافت مقالات از طرف دبیرخانه ظرف مدت ۲۴ ساعت به نویسنده محترم ارجاع خواهد شد.

 

logo